top of page

בין אדם למקום ולחיה
המערך הטיפולי (הסטינג) בטיפול הנעזר בבעלי חיים

- כנס 2022 -

הכנס יתקיים ב- ZOOM

הזמנה 1.jpg
תשלום כנס.jpg
הזמנה 3.jpg
סדר הכנס.jpg

לאחר ההרשמה יישלח מייל עם קישור לבחירת המושב המבוקש

כנס
סדנאות

הרצאות וסדנאות

 

הרצאות מאת ובהנחיית טובות המרצות וטובי המרצים בנוגע למשמעות ומהות הסטינג בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים תמיד - ובמיוחד בימים אלה. 

Peeping Puppy
bottom of page