top of page

מה זאת החיה הזאת?

תקצירי הסדנאות

- כנס 2021 -

סדנה מס' 3

טובים השניים מהאחד: שילוב אלמנטים של מיינדפולנס בנוכחות הכפולה של בעל החיים והמטפל

על המנחה

רחלי בן-דוד, מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח. הכשרות נוספות- המסלול לפסיכותרפיה לילד ונוער (מכון מגיד); טיפול זוגי ומשפחתי (תל"ם); הדרכת מטפלים הנעזרים בבע"ח (דוד ילין); MBSR  (מרכז לבריאות הנפש ב"ש); מיינדפולנס לילדים (ספיר); שתיקה (דהרמה); מיינדפולנס למטפלים (נלמד כעת). בעבר- יו"ר וועדת אתיקה באיגוד מ.ר.ח.ב ועורכת כתב העת "חיות וחברה."

נושא / רציונל הסדנה

בסדנא זו נכיר את יסודות המיינדפולנס (קשיבות) ונלמד לשלב אלמנטים מתוכם במפגשים טיפוליים בהם נוכח בע"ח נוסף.

בעלי החיים מצויים בנוכחות קשובה כל חייהם. מיליוני שנות אבולוציה הטביעו בגנים שלהם את היכולת להיות בתשומת לב לכאן ועכשיו, לצורך הישרדות. נוכחותם ברגע הזה נעדרת שיפוטיות עצמית או שיפוטיות כלפי האחר. איכות זו עשויה להיות לעזר עבור המטפל במצבים שונים במהלך הטיפול.

לפיכך בעלי החיים עשויים לשמש עבורנו כמורים וכמודל לנוכחות שקטה וקשובה עם יכולת מיקוד תשומת הלב פנימה או החוצה לסביבה. בנוכחותם הם עשויים לסייע לנו להרחיב את רפרטואר הכלים שבידינו למגע בלתי מילולי במטופלים. בסדנא אטען שכך מתרחבת נוכחות המטפל לנוכחות כפולה שלו ושל בעל החיים, והופכת את בעלי החיים במהותם לחלק בלתי נפרד מזהותם המקצועית של מטפלים הנעזרים בהם.

דרך נוספת ללמוד מבעלי החיים היא התייחסות למה שמבדיל אותם מאיתנו. במצב סכנה נתונים בעלי החיים לשלושה מצבי תגובה עיקריים: תקיפה, בריחה או קיפאון ( Fight, Flight or Freeze). מבנה המוח המורכב של בני אדם (המכיל אזור הקורטקס מפותח) מקנה לבני אדם את היכולת הפוטנציאלית לבחור להגיב אחרת משלושת מצבים אלה, אולם בפועל, לא תמיד עושה האדם שימוש בכל חלקי המוח. בסדנא נכיר את כוחה של המטה-קוגניציה (Meta-cognition) הקיימת במוח האנושי, ונחקור את האופנים בהם ניתן לפתח גישה אליה באמצעות מודעות ותרגול פעולה מודעת בנוכחות בעלי חיים.  

 

הכנות נדרשות

המשתתפות.ים נדרשות.ים למרחב שקט ובו נוכחות בע"ח אחד לפחות. על בעל החיים להיות מסוגל להישאר באותו מרחב למשך 5-10 דקות (בניגוד, למשל, לציפור שיר משוחררת המסוגלת לעוף ולהיעלם). יש להכין דפים ו-2 כלי כתיבה.

 

תפוקות

המשתתפים יכירו את הרציונל בבסיס המיינדפולנס בכלל, וככלי שניתן לשלב אותו במהלך מפגש טיפולי עם בעלי חיים בפרט. המשתתפים יחוו כיצד נוכחות בעל חיים במרחב הטיפולי עשויה לסייע כעוגן למטפל להיות בנוכחות קשובה וכך להביא למרחב פונקציה של קו-מטפל או מטפל עם נוכחות כפולה. כמו כן, יתנסו המשתתפות/ים בפעילות מודעת עם בעל חיים כבסיס להתנסות המטופל בנוכחות קשובה בחדר הטיפול, וכך לאפשר לו הגדלה של רפרטואר תגובותיו באירועים בחייו.

תיאור הסדנה

נושא מיינדפולנס בטיפול רגשי הנעזר בבע"ח יוצג תחילה בהרצאה פרונטלית קצרה (כ-10 דקות). המשך ההרצאה תלווה בהתנסויות חווייתיות קצרות (כ- 20 דקות). בתום ההרצאה יחוו המשתתפות/ים התנסות בנוכחות קשובה שתכלול שיתוף ודיון (כ- 30 דקות). בכלל ההתנסויות השונות יתרגלו המשתתפות\ים פעילות מודעת עם בעל חיים, תשומת לב לגוף בנוכחות בעל חיים, וכן נוכחות והתבוננות קשובה. לבסוף נקיים שיח משותף שיכלול: סיכום של נושא הסדנה, שאלות, תובנות ורפלקציה של המשתתפות\ים על הסדנה (כ-20 דקות). כמו כן נקדיש את הדקות האחרונות של הסדנה לחשיבה כיצד להציג אותה ואת ותוצריה במליאה (כ-10 דקות).  

Cat
bottom of page