top of page

מה זאת החיה הזאת?

תקצירי הסדנאות

- כנס 2021 -

סדנה מס' 9

כיצד בא לידי ביטוי טיפול הנעזר בבע"ח במרחבים טיפוליים מגוונים

על המנחה

רוני עמית, פסיכולוגית קלינית, מטפלת הנעזרת בבע"ח; מנהלת מרכז "תמורות", מרכז טיפולי רב תחומי לילד ולמשפחה; מדריכה סטודנטים ומטפלים, כותבת מאמרים ומרצה בתחום הטיפול הנעזר בבע"ח.

 

נושא / רציונל הסדנה

הסדנה תעסוק במאפיינים של תחום הטיפול הנעזר בבע"ח, העולים מתוך התכנים התיאורטיים של התחום ומן העבודה בשטח. למשל התייחסות לנושאים תחושתיים, משמעות התנועה בין פנים וחוץ, הקשר הביולוגי עם העולם החיצוני וכיצד הוא מתבטא בטיפול. מאליו מובן שתכנים אלו הנם חלק אינטגרלי מהטיפול בפינת החי. אולם, הם באים לידי ביטוי אצל מטפלים הנעזרים בבע"ח, בכל המרחבים הטיפוליים בהם הם פועלים. נתייחס לאופן בו מאפיינים בסיסיים אלו מהווים את אבני הבניין של הטיפול. במהלך הסדנה נתייחס לדוגמאות טיפוליות שיוצגו ע"י המנחה וכן לדוגמאות שיעלו המשתתפים.

 

הכנות נדרשות

מומלץ להכין דוגמאות מתוך טיפולים, שהתקיימו במרחבים מגוונים, שאינם פינת החי. כמו-כן מומלץ להצטייד בנייר ועט.

מומלץ כי המשתתפים יכירו את התכנים התיאורטיים הבסיסיים המאפיינים את תחום הטיפול הנעזר בבע"ח. מתוך התיאוריות הפסיכולוגיות מומלץ להכיר את התיאוריה של וויניקוט, העוסקת במרחב הפוטנציאלי.

תפוקות

הציפייה שמשתתף שיסיים את הסדנא יבין כיצד התחום הטיפולי שלנו בא לידי ביטוי ומלווה אותנו לאורך הטיפולים, מעבר לשאלה באיזה מרחב טיפולי אנחנו עובדים.

אשמח אם המשתתפים יצאו עם שאלות ומחשבות ביחס לאופן שבו המשמעויות הטיפוליות מתבטאות בטיפולים השונים שלהם.

תיאור הסדנה

הסדנה תיפתח בהצגת הרעיון הכללי, לפיו קיימים מושגי יסוד בתחום הטיפול הנעזר בבע"ח, אשר מהווים את התשתית הרעיונית עליה נבנה הטיפול. בהמשך המפגש יוצגו מאפיינים של התחום. עבור כל אחד מהמאפיינים תתקיים פעילות הממחישה את הנושא. בהמשך יהיה מקום לדוגמאות מן השטח ובחינה כיצד אותם מאפיינים באים לידי ביטוי במקרים השונים. בסיכום נחבר בין ההבנה התיאורטית לבין הדוגמאות הממשיות.

bottom of page