top of page

כנסים וימי עיון

למתעניינים בלימודי המקצוע

בישראל מתקיימות מספר תכניות, שהוקמו במוסדות אקדמיים מוכרים, המכשירות אנשים לקראת עבודתם בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים. תכניות אלו מכשירות את בוגריהן להבנת הקשר אדם-חיה, לתפקידים שהחיה עשויה למלא במרחב הטיפולי ולהזדמנויות הייחודיות הקיימות בסוג טיפול זה.
הלימודים כוללים קורסים בתחומי הפסיכולוגיה, הפסיכופתולוגיה, הפסיכותרפיה והפסיכו-דיאגנוסטיקה, צרכים מיוחדים של אוכלוסיות ונוירו-ביולוגיה. קורסים אלו ניתנים כהרצאות, דיונים וסדנאות. קורסים בתחום בעלי חיים כוללים לימודים מתחום הוטרינריה, התנהגות בע"ח, ביולוגיה, זואולוגיה, אחזקת בע"ח ורווחתם. הקשר בין התחומים נלמד בהבטים תיאורטיים, ישומים והשתמעויות בתחום קשר אדם חיה והטיפול הרגשי הנעזר בבע"ח.
כל סטודנט מתנסה בעבודת שדה במרחב טיפולי, בין אם הוא מרחב מסורתי קליני כחדר טיפולים, או בפינת חי. בתכניות מודגשת ההדרכה השבועית, האישית והקבוצתית, שכל אחד מהסטודנטים מקבל בהתאם למקום ההתנסות בשדה.

קורסים בפסיכותרפיה

כנסים וימי עיון

מרחב בזום 2 ללא כפתורים.jpg
מרחב בזום מפגש 1.jpg
bottom of page