top of page

אודות מ.ר.ח.ב.

מ.ר.ח.ב. - מטפלים רגשיים, בעלי חיים

האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים

האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים, הינו עמותה מקצועית המאגדת בתוכה מטפלים בישראל הנעזרים בבעלי חיים לצורך טיפול רגשי. האיגוד הוקם בשנת 2007 על ידי רונית אלוביץ', תמר אקסלרד-לוי, שרי בר-און, ענבל בראל, עידית בריל, שרית לב בן-דב, ננסי פריש-פלס (יו"ר האיגוד) ועפרה תירוש. החברים באיגוד עוסקים באיתור צרכי המטופל, טיפול ושיקום, יעוץ, הדרכה ומחקר בתחום הטיפול הרגשי, בילדים, מתבגרים ומבוגרים.

מטרות האיגוד

  • קידום ההתפתחות המקצועית של חברי האיגוד, על ידי קיום השתלמויות וכנסים, קידום מחקרים בתחום ופרסומם, קידום דיון בסוגיות מקצועיות ואתיות, וקביעת קריטריונים ברורים, מקצועיים ואתיים, לעוסקים בתחום.

  • שמירת הקשר בין חברי האיגוד, קידום ותמיכה ומתן שירותים שונים לחברי האיגוד.

  • פיתוח כלים חדשים להדרכה מקצועית לתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים.

  • קידום ההכרה הציבורית והממלכתית לתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי-חיים.​​​​

הגדרה ומהות המקצוע

טיפול בעזרת בעלי חיים הוא מקצוע חדש יחסית ויש צורך להגדיר במדוייק את מהותו על מנת לשמור על מקצועיות. המסמך על מהות המקצוע נכתב ע"י אנשי מקצוע מובילים בתחום, לקראת ייסודו של האיגוד, ונועד להגדיר את מהות המקצוע לדורי דורות של מטפלים רגשיים הנעזרים בבע"ח, ויקבע כיוון להתפחות המקצוע.

תקנון האיגוד

תקנון האיגוד המקצועי מ.ר.ח.ב. מכיל דרישות הגבוהות לקבלה לחברות של מטפלים במקצוע, כולל סוג ורמת ההכשרה הנחוצה לעסוק במקצוע חשוב זה. כמו כן הוא כולל את דירוג המטפלים (חבר בוגר תכנית הכשרה, מתמחה, מומחה, מומחה בכיר, מדריך ומדריך בכיר) שנועד לעודד לחברים להמשיך ללמוד ולהתמקצע.

תקנון האתיקה של האיגוד

תקנון האתיקה מפרט את העקרונות שאנו רוצים שינחו כל מטפל רגשי שנעזר בבע"ח בנוגע להתנהגותו וגישתו כלפי מטופלים, כלפי בע"ח, וכלפי המתרחש ביניהם. חברות באיגוד מחייבת כל חבר להתנהל לפיו. קיימת וועדת אתיקה המטפלת בכל דיווח על עבירה אתיקה ולה את הסמכות להמליץ על הוצאה של החבר/ה מחברות באיגוד.

עתליה אלוני.jpeg

 © עתליה אלוני

וועדת השתלמויות:

ד"ר חגית ברנדס

רקפת דפני-מן

רובין זלצר

עידית גורדון רז

שרית הר זהב

וועדת ביקורת:

הדס איש לב

חן קריג

וועדת חריגים:

דפנה גולן-שמש, יו"ר

שרי בר-און

וועדת תקשורת:

רקפת דפני-מן

מאיה פרשט

בעלי תפקידים באיגוד

 

הנהלת האיגוד:

ננסי פריש-פלס

מירי גנה-גיסר

יעל ברואנשטיים קפלנסקי

שרי בר-און

דפנה גולן-שמש

ציפי רגב

וועדת אתיקה:

שרי בר-און, יו"ר

אילנה גוזנר

וועדת רישום ומעבר:

ציפי רגב, יו"ר

רובין זלצר

מירי גנה-גיסר

אודיה אדרי

יעל בראונשטיין קפלנסקי

אריק רוזנברג

bottom of page