top of page

חברות במ.ר.ח.ב.

מיכל טיביקה 1.jpeg

 © מיכל טיביקה-נדג'ר 

הצטרפות לאיגוד

הצטרפות לאיגוד מ.ר.ח.ב מותנית בעמידה בתנאי הקבלה בצירוף דמי רישום.

המעוניינים להצטרף לאיגוד מוזמנים למלא את טופס ההצטרפות.

את הטופס החתום יש לשלוח בדואר אלקטרוני למשרדי האיגוד (ראו פרטי התקשרות).

אישור פרסום באתר

חברי האיגוד זכאים לכניסה לאזור אישי באתר האיגוד, וחברים בוגרי תכנית הכשרה ומעלה זכאים לפרסום אישי באתר.

על מנת ששמכם יופיע ברשימת המטפלים המוסמכים, יש למלא טופס אישור פרסום.

את הטופס החתום יש לשלוח בדואר אלקטרוני למשרדי האיגוד (ראו פרטי התקשרות).

הכרה בהתמחות

על מנת להיות "חבר מומחה" באיגוד יש לבצע התמחות, בהתאם לנהלי האיגוד.

חברים שסיימו את התמחותם, מתבקשים למלא את טפסי הצהרה על שעות טיפול ושעות הדרכה, ולשלוח אותם בדואר אלקטרוני למשרדי האיגוד (ראו פרטי התקשרות).

אפרת מעיין 4.jpeg

 © -אפרת מעיין

הסמכה להדרכה

על מנת להיות "חבר מומחה מדריך" באיגוד יש לבצע תהליך הסמכה להדרכה.

חברים שסיימו את התמחותם, מתבקשים למלא את טפסי הצהרה על שעות טיפול ושעות הדרכה, ולשלוח אותם בדואר אלקטרוני למשרדי האיגוד (ראו פרטי התקשרות).

bottom of page