top of page

מה זאת החיה הזאת?

תקצירי הסדנאות

- כנס 2021 -

סדנה מס' 1

המטפל המקוון והכלב הנעדר

 

על המנחה

שירה בז-ארז, מטפלת רגשית הנעזרת בבע"ח בשילוב CBT, ACT והדרכת הורים בגישת סמכות חדשה; מדריכה סטודנטים לטיפול רגשי הנעזר בבע"ח, מרכזת הצוות לטיפול רגשי ביחידה הקהילתית להתפתחות הילד, יקנעם.

 

נושא / רציונל הסדנה

המרחב הווירטואלי כמאפשר צמיחה וגדילה בתהליך הטיפולי לעבר יצירתיות, גמישות, הפנמה, דמיון ועצמאות כמטרות טיפוליות.

פעמים רבות, נסיבות שונות מונעות את השתתפותה של חיה קונקרטית במרחב הטיפולי. הדבר בולט במיוחד בתקופה מאתגרת זו של קורונה. כמטפלים הנעזרים בבע"ח, היעדרה של חיה קונקרטית מותירה אותנו מבולבלים ומעט אבודים.

 

התפישה שלי היא שאנו ראשית לכל מטפלים הבוחרים לשלב בע"ח במרחב הטיפולי. 
באמצעות שימוש בשפה, בדימויים ובעולם התוכן החייתי ויצירת החיה האישית שלנו (מטפל ומטופל) יתקיים טיפול הנעזר בבע"ח גם בהיעדרה של חיה קונקרטית.

יתירה מזאת, המרחק, המטפל המקוון, היעדר החיה הקונקרטית, והמרחב הווירטואלי פותחים בפנינו אפשרויות יצירתיות רבות. מפגש מקוון מאפשר "מרחב פוטנציאלי" (ע"פ וויניקוט) לתנועה בין המציאות בחדר הטיפול בה יש מפגש פנים אל פנים בנוכחות חיה לבין מפגש במציאות הפנימית בה יש מרחק, מחשב והעדר חיה קונקרטית. מרחב זה פותח אפשרויות רבות של עיסוק בחיה, החיה האישית שלי, החיה הטיפולית שלי, מה קורה במפגש בין החיה שלי לחיה של המטופל, מה קורה במפגש בין החיה שלי לעולם. נוסף לכך, החיה הווירטואלית יכולה להוות עוגן עבור המטפל שזקוק לחיה שלו במרחב הטיפולי. להוות חיבור לעולם תוכן מוכר. וכן עוגן עבור המטופל בהעדר החיה הקונקרטית והמרחק הפיזי מהמטפל.

 

הכנות נדרשות

חומרי יצירה בסיסיים: דפים, כלי כתיבה/ציור, פלסטלינה, מספריים, דבק.

 

תפוקות

בסדנה נעסוק באפשרות להתרחק מחיה ממשית וליצור חיה חדשה בעולם חדש, אותו המטופל ממציא.

ניצור את בעל החיים הטיפולי הווירטואלי שלנו. יצירה זו היא כלי טיפולי המאפשר שיח טיפולי משמעותי על חלקים חייתים שונים של המטופל שיכולים להיחשף דווקא בהיעדר חיה ממשית הנוכחת במרחב או אף בתמונה. וגם שיח פנימי של המטפל על הזהות הטיפולית שלו.

 

תיאור הסדנה

נדבר על הסיבות ליצירת חיה וירטואלית והרווחים הטיפוליים שניתן להפיק ממנה.

נתנסה ביצירת חיה וירטואלית אישית, ולאחר מכן נקיים שיח קבוצתי על התוצרים וכיצד הם מתחברים לתהליכים טיפוליים ולזהות המטפל.

Bird
פאזל מאוזן.png
פאזל מאוזן.png
bottom of page