top of page

מה זאת החיה הזאת?

תקצירי הסדנאות

- כנס 2021 -

סדנה מס' 5

האם יש מקום לחלום בטיפול רגשי הנעזר בבע"ח? 

על המנחה

שגיא ברגר, פסיכולוג קליני מומחה-מדריך. מטפל בגישה פסיכואנליטית ולעיתים בנוכחות כלב. ראש צוות ואחראי על ההתמחות במרפאת מבוגרים-יפו, משרד הבריאות.

 

נושא / רציונל הסדנה

רבות נכתב ונלמד על משמעות החלום בטיפול הרגשי. פרויד ראה בעבודתו "פירוש החלום" כאחת החשובות וראה בחלום "דרך המלך אל הלא מודע". מאז, הכתיבה והעיסוק בתפקיד החלום הלך והתרחב. לפי יונג, חלומות מספקים מחשבות, דעות, תפיסות ומגמות, שלא היו מודעות, בשפת דימויים, ומתייחסים למצבו העכשווי של הלא מודע. לפי אוגדן: "אדם פונה למטפל הרגשי כי הוא מצוי בכאב רגשי, שאינו ידוע לו, הוא או אינו מסוגל לחלום (כלומר, לעשות עבודה פסיכולוגית לא מודעת), או שהוא מוטרד ממה שהוא חולם עד שיכולתו לחלום משתבשת. במידה שאינו יכול לחלום את חוויותיו הרגשיות, אין הוא יכול להשתנות, לגדול, או להפוך למשהו אחר ממה שהוא היה".

מה קורה כשבמהלך הטיפול מופיע החלום? האם יש לפרש את החלום או האם עצם השיתוף של המטופל את החלום, כבר יש בו עדות למגע, תזוזה בנבכי הנפש ועיבוד ברמות המודעות והלא מודעות. בסדנא נתייחס למשמעות החלום בטיפול הרגשי וכן, לאופן שבו יש/ניתן לעבוד עם החלום כחלק מהתהליך הטיפולי בכלל ובטיפול רגשי הנעזר בבע"ח בפרט.

מעבר לחלומות העולים באופן מדובר בטיפול. עולמו הפנימי של המטופל נגלה גם דרך מרחב החלימה והיכולת לחלום את הסיטואציה הטיפולית. היכולת של המטפל.ת לחשוב ולחלום את הטיפול מתאפשרת דרך מצב הreverie . כאשר החוויה הסובייקטיבית של המטפל.ת מלמדת אותו על המצוקה של המטופל. זאת, דרך התבוננות בעולמו הפנימי, חוויות גופניות-סומטיות, ניתוק, אסוציאציות ודמיונות אשר עולים בו במהלך הפגישה הטיפולית. כך נבנה מרחב הדדי המאפשר חשיבה משותפת את המצבים המשותפים ונוצרת הבנה עמוקה של המטופל והקשר הטיפולי.

הכנות נדרשות

לקראת הסדנא המשתתפים מתבקשים לעקוב באופן מתבונן על מצבי חלימה או כמו חלימה בהם הם נתקלים סביב העבודה הטיפולית ובמהלכה ולרשום אותם לצורך הסדנא. חומרים אלו יכולים לכלול חלומות של מטופלים, שיתוף של חלומות בהקיץ, שיתוף בפנטזיות, מחשבות שווא וגלישות וכן חלומות של המטפלים.ות סביב הטיפולים, הרהורים ומחשבות על הטיפול ומצבי Reverie. יש להגיע עם חומרים אלו לסדנא. בנוסף, חומר קריאה קצר ישלח אל המשתתפים.ות לקראת הסדנא.

 

תפוקות

משתתפי.ות הסדנא ילמדו באופן בסיסי וראשוני על חשיבת החלום. כיצד תכנים הנכנסים אל המרחב הטיפולי דרך חלומות המטופל, חלומות בהקיץ וגלישה אל הפנטזיות וכן, מצבי Reverie  וחלומות המטפל.ת. אלו מאפשרים חלון אל עולמו הפנימי ואל הלא-מודע של המטופל. במהלך הסדנא רוח הדיון תהיה סביב המרחב הטיפולי הנעזר בבע"ח ורלוונטיות העבודה עם החלומות והלא מודע של המטופל למרחב זה.

תיאור הסדנה

הסדנא תעסוק בשילוב של עבודה עם חלומות בטיפול הנעזר בבע"ח. לאחר הצגה עצמית קצרה תינתן הרצאה קצרה על החשיבות של עבודה עם חלומות ומצבי Reverie וכן, יועברו עקרונות בסיסיים של עבודה עם חלומות בטיפול רגשי. לאחר מכן, נעבור לשיתוף החומרים אשר הוכנו מראש על ידי המשתתפים. השיתוף בהתנסויות המשתתפים והמנחה יאפשר דיון מקצועי ולמידה לגבי העבודה עם חלומות ומצבי חלימה בטיפול. בנוסף, נחשוב על ההקשר לטיפול רגשי הנעזר בבע"ח והאופן בה הסביבה הטיפולית הנעזרת בבע"ח מאפשרת הזדמנויות ייחודיות לשימוש בחלומות ומצבי חלימה בטיפול.

Bird
bottom of page